Kościół św.Jadwigi w Jeżowej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ś.P. Henryk Kandziora

Email Drukuj PDF

Uroczystości odpustowe ku czci. św. Jadwigi Śląskiej

Email Drukuj PDF

W najbliższą niedzielę, w naszej parafii, obchodzony będzie odpust ku czci św. Jadwigi Śl. Jej postać naznaczona ofiarnością, troską, świętością i kontemplacją Bożego oblicza ma także nas ludzi XXI-szego wieku zachęcać do pielęgnowania w sobie wartości i cnót jakie były obecne w Jej życiu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na sumę odpustową która odbędzie się 1 września o godz. 11 której przewodniczył będzie i wygłosi kazanie odpustowe ks. Wojciech Lippa z Opola.

Ś.P. Helena Wieczorek

Email Drukuj PDF

Ś.P. Maria Suda

Email Drukuj PDF

Zdobywamy nowy zawód

Email Drukuj PDF

Projekt skierowany jest do: 155 osób (minimum 80 kobiet) w wieku produkcyjnym – rolnicy i domownicy (w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) którzy złożą oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia/samozatrudnienia niezwiązanego z rolnictwem, zamieszkujący na terenie powiatu lublinieckiego w województwie śląskim.

Formy wsparcia:
- opracowanie Indywidualnych Planów Działań (przed rozpoczęciem każdego szkolenia)


Atrakcyjne szkolenia zawodowe w zawodach:

- prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (luty)
- prawo jazdy kat. E do kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (marzec)
- uprawnienia elektryczne eksploatacji, dozoru i pomiarowe (marzec)
- ogrodnik terenów zieleni (marzec, wrzesień)
- prawo jazdy kat, D dla kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (kwiecień)
- kucharz (kwiecień, październik)
- kelner – barman (maj)
- florysta – bukieciarz (maj, styczeń 2014)
- drwal – pilarz (wrzesień)
- operator koparko – ładowarki (wrzesień)
- kosztorysant budowlany (październik)
- opiekunka domowa (styczeń 2014)

Podczas każdego szkolenia CATERING (posiłek)
- poradnictwo zawodowe po szkolenia (spotkania indywidualne i warsztaty) po ukończeniu szkolenia
- pośrednictwo pracy po ukończeniu szkolenia

Strona 1 z 10